www.mz.gov.pl – strona Ministerstwa Zdrowia

www.mazowia.eu – strona Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

www.mazovia.pl – strona  Samorządu Województwa Mazowieckiego

www.szpitalpraski.pl – strona Szpitala Praskiego w Warszawie

www.brodnowski.pl – strona Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego

www.ckr.pl – strona Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej

www.nfz.gov.pl – strona Narodowego Funduszu Zdrowia

www.nil.org.pl – strona Naczelnej Izby Lekarskiej

www.nia.org.pl – strona Naczelnej Izby Aptekarskiej

www.pis.gov.pl – strona Państwowej Inspekcji Sanitarnej

www.gif.gov.pl – strona Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

www.nizp.edu.pl – strona Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego

www.pzh.gov.pl – strona Państwowego Zakładu Higieny

www.izz.waw.pl – strona Instytutu Żywności i Żywienia

www.ifarm.waw.pl – strona Instytutu Farmaceutycznego

www.urpl.gov.pl – strona Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych

www.ptfarm.pl – strona Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego

www.ispor.org – strona Międzynarodowego Stowarzyszenia Farmakoekonomicznego i Badań Wynikowych

www.farmakoekonomika.pl – strona Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

www.who.int – Światowa Organizacja Zdrowia

www.szczepienia.pzh.gov.pl – Informacje o szczepionkach i szczepieniach